Νέοι Απόφοιτοι ΕΜΠ και Αγορά Εργασίας: Διπλωματούχοι που κατοικούν στο εξωτερικό


Έρευνα για την ένταξη και την επαγγελματική εξέλιξη των νέων αποφοίτων ΕΜΠ που κατοικούν στο εξωτερικό

(Απόφοιτοι του ΕΜΠ της περιόδου 2002 - 2010)

Αγαπητέ συνάδελφε:

  • Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΜΠ διεξάγει μία έρευνα-μελέτη με στόχο τη μελέτη των χαρακτηριστικών εργασίας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

  • Απευθυνόμαστε σε διπλωματούχους του ΕΜΠ που κατοικούν στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα σε διπλωματούχους που έχουν αποφοιτήσει από το ΕΜΠ μεταξύ 2002 - 2010.

  • Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να αφιερώσετε περίπου 10 λεπτά προκειμένου να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που έχει συνταχθεί.

  • Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη.