Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων
Ισόγειο νέου κτηρίου Μηχανολόγων - Ναυπηγών
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Τ.Κ. 157-73
Ζωγράφου Αθήνα

e- mail: career @ central.ntua.gr.

Υπεύθυνη Γραφείου: Ελένη Πασπαλιάρη, τηλ. 210-7721089. Υπεύθυνος Ενημέρωσης - Τεκμηρίωσης: Βαγγέλης Αγγελής, τηλ. 210-7721855.    Σύμβουλος Σταδιοδρομίας: τηλ. 210-7722789.   Ειδική Σύμβουλος: Αγγελική Κουρή, τηλ 2107722590. 

 

fax: 210-7721256