Πρόκειται για μια εναλλακτική δυνατότητα επικοινωνίας και λήψης πληροφόρησης- υποστήριξης που παρέχει το Γραφείο Διασύνδεσης σε φοιτητές/ απόφοιτους, καθώς πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο χωρίς να προϋποθέτει τον καθορισμό ατομικής συνάντησης, όπως στην “κλασσική” συμβουλευτική.

Απευθύνεται σε φοιτητές & νέους απόφοιτους του ΕΜΠ που είτε αντιμετωπίζουν πρακτικές δυσκολίες στον καθορισμό μιας προσωπικής συνάντησης, είτε προτιμούν τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ως αρχικό στάδιο αναζήτησης βοήθειας. Οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να αναζητήσουν υποστήριξη για οποιοδήποτε θέμα δυσκολεύονται να διαχειριστούν, προσωπικό ή ακαδημαϊκό. Το κάθε αίτημα απαντάται ξεχωριστά από την Ψυχολόγο- Σύμβουλο του Γραφείου και προσφέρεται μια αρχική κατεύθυνση- υποστήριξη, η οποία μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα βοηθητική σε ένα πρωταρχικό στάδιο επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η τηλεσυμβουλευτική ενέχει περιορισμούς που δεν επιτρέπουν τη συστηματική υποστήριξη του χρήστη, καθώς δε μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική επαφή της συμβουλευτικής και τις περισσότερο διευρυμένες δυνατότητες που προσφέρει για αξιολόγηση και υποστήριξη.

 

Υποβολή Αιτήματος

 

Η υποβολή αιτήματος γίνεται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρείτε εδώ. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να διατηρήσει την ανωνυμία του χρησιμοποιώντας κάποιο ψευδώνυμο ή κωδικό, ωστόσο σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων. Τα αιτήματα ελέγχονται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα & Τρίτη, από την Ψυχολόγο του Γραφείου Διασύνδεσης και αποστέλλεται προσωπική απάντηση εντός 48 ωρών.