ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΤΕΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

 

 

 

 

Η επιτυχία σας εξαρτάται, σ' ένα μεγάλο βαθμό, από την προετοιμασία σας πριν από την συνέντευξη:

Διαβάστε προσεκτικά το βιογραφικό σας σημείωμα
Επειδή όλοι οι εξεταστές αφιερώνουν ένα μεγάλο μέρος της εξέτασης για να διερευνήσουν την ακαδημαϊκή σας δραστηριότητα, τις τεχνικές σας γνώσεις και την επαγγελματική σας εμπειρία, δεν θα πρέπει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης να υπάρχουν αναντιστοιχίες στις απαντήσεις σας και σ΄ αυτά που έχετε γράψει στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Αναλύστε τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας
Θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τα προσόντα που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση και να εκτιμήσετε κατά πόσο ταιριάζουν με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά σας. Ακολουθώντας τη διαδικασία αυτή θα μπορέσετε να εντοπίσετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας και κατά συνέπεια να οδηγηθείτε στην ορθότερη επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσετε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

 

 

 

Ενημερωθείτε για την επιχείρηση.
Οι περισσότεροι εξεταστές ικανοποιούνται όταν βλέπουν ότι γνωρίζετε αρκετά για την επιχείρηση και τη συγκεκριμένη θέση. Θα πρέπει λοιπόν να ενημερωθείτε σχετικά. Μάθετε ποιοι είναι οι στόχοι της και πως εσείς μπορείτε να συνεισφέρετε σ' αυτούς. Μ' αυτό το τρόπο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα αποφύγετε κάποιες άστοχες ερωτήσεις. Επιπλέον, σε συνδυασμό με την ανάλυση των απαιτήσεων της θέσης εργασίας, θα μπορέσετε να προσδιορίσετε το "προφίλ" που θα πρέπει να έχει το άτομο που θα προσληφθεί. Τις πληροφορίες αυτές μπορείτε να τις βρείτε:

* Στη βιβλιοθήκη και στις βάσεις δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης.
* Στους ετήσιους οδηγούς που εκδίδει η
ICAP.
* Σε περιοδικές εκδόσεις και στον τύπο.

Προγραμματισμός των ερωτήσεων
Ποτέ δεν μπορείτε να είστε σίγουροι για το τι ακριβώς θα σας ρωτήσουν. Κάποιες όμως ερωτήσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να σας τεθούν απ' ό,τι κάποιες άλλες. Συνήθως οι ερωτήσεις ακολουθούν μία προσεκτικά προετοιμασμένη σειρά: οι πιο ανώδυνες γίνονται στην αρχή, ενώ οι πιο προσωπικές στο τέλος.

Τις περισσότερες φορές ο εξεταστής έχει έναν συγκεκριμένο κατάλογο θεμάτων τα οποία αναφέρονται:
* Στις σπουδές.
* Στην επαγγελματική εμπειρία.
* Στο χαρακτήρα, την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα.
* Στη στάση του υποψηφίου απέναντι στην προσφερόμενη θέση.

Οι ερωτήσεις παρατίθενται για προετοιμασία και άσκηση.


ΣΠΟΥΔΕΣ
* Γιατί επιλέξατε τις συγκεκριμένες σπουδές;
* Τι άποψη έχετε για τις γνώσεις που αποκτήσατε και το επίπεδο των σπουδών σας;
* Ποια οφέλη αποκομίσατε από τις σπουδές σας;
* Αν σας δινόταν η ευκαιρία να ξαναρχίζατε τις σπουδές σας, τι θα σπουδάζατε;
* Μιλήστε μας για τις σπουδές σας. Συναντήσατε δυσκολίες για να αποκτήσετε το πτυχίο σας; σε ποια μαθήματα συναντήσατε τις περισσότερες δυσκολίες;

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
* Τι έχετε αποκομίσει από τις προηγούμενες θέσεις εργασίες που κατείχατε;
* Ποια ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία σας στον επαγγελματικό τομέα;
* Ποιες ήταν οι αρμοδιότητες σας στην προηγούμενη θέση;
* Η μέχρι σήμερα επαγγελματική σας εμπειρία σας έχει βοηθήσει να βελτιωθείτε ως επαγγελματίας; ως άτομο;
* Περιγράψτε μας μια δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίσατε στην προηγούμενη εργασία σας και τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίσατε.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
* Περιγράψτε τον εαυτό σας.
* Ποια θεωρείτε αδύνατα σημεία σας;
* Έχετε αποτύχει ποτέ;
* Θεωρείτε τον εαυτό σας επιτυχημένο;
* Με τι είδους ανθρώπους θα θέλατε να συνεργάζεστε;
* Τι σημαίνει για σας η καριέρα σας και τι θυσίες θα κάνατε για να πετύχετε τους στόχους σας;
* Ποιο είδος αποφάσεων δυσκολεύεστε να πάρετε;
* Πώς χειρίζεστε τις κρίσεις;
* Τι κάνετε τον ελεύθερο χρόνο σας;
* Ποια είναι τα ενδιαφέροντά σας;

ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
* Γιατί σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση εργασίας;
* Τι είναι αυτό που ζητάτε στη νέα σας εργασία;
* Ποιες νομίζετε ότι είναι οι ικανότητες που έχετε για να καταλάβετε τη συγκεκριμένη θέση;
* Για ποιους λόγους αποχωρήσατε από την προηγούμενη εργασία σας;
* Γιατί προτιμήσατε την εταιρία μας;
* Τι περιμένετε από εμάς;
* Ποιοι είναι οι επαγγελματικοί σας στόχοι για τα επόμενα 5 χρόνια;


Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα πρέπει να ακούτε προσεκτικά τις ερωτήσεις που σας θέτουν και να απαντάτε μόνο σε ό,τι σας ρωτούν. Οι απαντήσεις σας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα τρία λεπτά, εκτός και αν κρίνετε απαραίτητο να μιλήσετε για κάποιο θέμα εκτενέστερα.