Εκτός από τις υποτροφίες που παρέχονται από διάφορα ιδρύματα και για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από το Γραφείο μας, υπάρχουν επίσης 27 βραβεία και 21 υποτροφίες που διαχειρίζεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και συγκεκριμένα το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

Αυτές αφορούν αποκλειστικά σε φοιτητές ή απόφοιτους του ΕΜΠ και παρέχονται με βάση την καταγωγή ή το βαθμό. Μπορείτε να τις δείτε συγκεντρωτικά στην αναλυτική έκδοση της Φοιτητικής Μέριμνας που βρίσκεται στο συνημμένο    

Επίσης, το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μπορεί να σας ενημερώσει και για κάποιες υποτροφίες που δίνει το ΙΚΥ  (σε πρωτεύσαντες φοιτητές και φοιτήτριες κατά την εισαγωγή τους στο ΕΜΠ και στα ενδιάμεσα έτη από το 1ο έως και το 4ο) και το ΤΕΕ (σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που πρώτευσαν κατά το ακαδημαϊκό έτος στη Σχολή τους).

Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις παραπάνω υποτροφίες και βραβεία μπορείτε να ζητήσετε από το:

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Θωμαΐδειο Κτίριο

Ηρ. Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου,

Τηλέφωνα: 210 7721091, 210 7721927, 210 7721356

Fax: 210 7721944