Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ε.Μ.Π. σήμερα μπορούν να διακριθούν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες:

 

•  Την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ), κατά την οποία παράγεται από τον ΥΔ πρωτότυπο ερευνητικό έργο που προάγει την επιστήμη, χωρίς παρακολούθηση μαθημάτων. Πρόκειται για την ιστορικά παλαιότερη και πιο διαδε­δομένη, ακόμα και σήμερα, κατηγορία Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ίδρυμα.

• Τα οργανωμένα Προδιδακτορικά  Προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Μ.Σ.) τα οποία οδηγούν στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, μετά την παρακολούθηση ενός προγράμματος μαθημάτων και τη διεξαγωγή πρωτότυπου ερευνητικού έργου το οποίο προάγει την επιστήμη.

•   Τα Διεπιστημονικά Διατμηματικά  Προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), τα οποία οδηγούν σε απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Σήμερα έχουν θεσμοθετηθεί και λειτουρ­γούν 19 τέτοια προγράμματα.

 


ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ


 

 

1. Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

 

Συντονίζουσα Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

 

2. Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών

 

Συντονίζουσα Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

 

3. Συστήματα Αυτοματισμού

 

Συντονίζουσα Σχολή: Μηχανολόγων Μηχανικών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

 

4. Επιστήμη δεδομένων και Μηχανική Μάθηση

 

Συντονίζουσα Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχανικών, 

 

5. Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας

Συντονίζουσα Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

6. Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα  (MBA)

Συντονίζουσα Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήματα άλλων ΑΕΙ: Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, Τεχνολογίας Συστημάτων Παραγωγής Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

 

7. Έρευνα στην Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός

 

Συντονίζουσα Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών

 

8. Προστασία των Μνημείων

 Το πρόγραμμα οργανώνεται από την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με την συνεργασία της Σχολής Χημικών Μηχανικών, και συμμετοχή των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Την (α) κατεύθυνση συντονίζει η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και την (β) η Σχολή Χημικών Μηχανικών

 

9.  Πολεοδομία - Χωροταξία

Συντονίζουσα Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

10. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

 

Συντονίζουσα Σχολή: Χημικών Μηχανικών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Χημικών Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

 

11. Υπολογιστική Μηχανική

 

Συντονίζουσα Σχολή: Χημικών Μηχανικών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

 

12. Περιβάλλον και Ανάπτυξη

 

Συντονίζουσα Σχολή: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

13. Γεωπληροφορική

Συντονίζουσα Σχολή: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

 14. Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων ΄Εργων

Συντονίζουσα Σχολή: Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών

 

15. Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη

Συντονίζουσα Σχολή: Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Τμήματα άλλων ΑΕΙ: Φυσικό ΕΚΠΑ,

Συμμετέχει και το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ).

 

16. Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις

 

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Συμμετέχον Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 

17. Μαθηματική Προτυποποίηση σε σύγχρονες τεχνολογίες και στην οικονομία

 

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών

 

18. Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

 

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μηχανολόγων Μηχανικών

Συμμετέχον Ερευνητικό Κέντρο: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 

19. Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες

 

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών

 

20. Εφαρμοσμένη Μηχανική

 

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών

 

 

 


ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


1.      Π.Μ.Σ. Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 

 

 


ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΕΙ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΕΜΠ


 

1. Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας

Συντονίζον Τμήμα: Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας

Συμμετέχουσες Σχολές από το ΕΜΠ: Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ

2. Λογική και Θεωρία Αλγόριθμων και Υπολογισμού

Συντονίζον Τμήμα: Λογική και Θεωρία Αλγόριθμων και Υπολογισμού

Συμμετέχουσες Σχολές από το ΕΜΠ: Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

3. Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Συντονίζον Τμήμα: Χημείας ΕΚΠΑ

Συμμετέχουσες Σχολές από το ΕΜΠ: Σχολή Χημικών Μηχανικών

4. Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

Συντονίζον Τμήμα: Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Συμμετέχουσες Σχολές από το ΕΜΠ: Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

5. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

 Συντονίζον ΑΕΙ:  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συμμετέχουσες Σχολές ΕΜΠ:Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήματα άλλων ΑΕΙ: Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.