Ιστοσελίδες στις οποίες υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για θέματα επιχειρηματικότητας (ενδεικτικά):

Κοινωνία της Πληροφορίας

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη & την Κοινωνική Οικονομία

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Υπουργείο Ανάπτυξης

Υπουργείο Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας

Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης

Τεχνολογικό Πάρκο Πάτρας

Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου

Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας

Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

Τεχνολογικό & Επιστημονικό Πάρκο Αττικής (ΤΕΠΑ) «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Small Business Administration (ΗΠΑ)

Business Links (Ηνωμένο Βασίλειο)

Agence Pour la Création d'Entreprises (Γαλλία)

Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ (ΕΕ)

Στην ιστοσελίδα του περιοδικού Projects και ειδικότερα στην ενότητα R&D PROJECTS, μπορείτε να ενημερωθείτε για θέματα Έρευνας & Ανάπτυξης καθώς και καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα.

Για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ευρώπη στο χώρο της Ενέργειας, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο ηλεκτρονικό Newsletter (αγγλικά) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας είναι κέντρα στήριξης νέων επιχειρηματιών που υποστηρίζονται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Μέχρι τώρα λειτουργούν Θυρίδες σε διάφορα σημεία της χώρας. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΓΓΝΓ : http://www.thirides.gr/

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ

Οι κοινωνικοί Συνεταιρισμοί  Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) αποτελούν από το 1999 (με το άρθρο 12 του Νόμου 2716/1999 ) την πρώτη θεσμοθετημένη μορφή κοινωνικής επιχείρησης στην Ελλάδα.  Στους συνδέσμους που ακολουθούν παρατίθενται πληροφορίες για τον θεσμό των Κοι.Σ.Π.Ε. και για τις δραστηριότητες που αναπτύσσει καθένας από αυτούς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΟΙΣΠΕ Δωδεκαννήσου

ΚΟΙΣΠΕ Η ΕΙΚΟΝΑ

ΚΟΙΣΠΕ Κλίμαξ Plus

ΚΟΙΣΠΕ Φωκίδας

ΚΟΙΣΠΕ ΔΙΑΠΛΟΥΣ

ΚΟΙΣΠΕ ΕΥ ΖΗΝ

ΚΟΙΣΠΕ ΩΡΙΩΝ

ΚΟΙΣΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΟΙΣΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΟΙΣΠΕ ΡΟΤΑ

ΚΟΙΣΠΕ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΚΟΙΣΠΕ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ

ΚΟΙΣΠΕ ΦΑΡΟΣ

Το 2011, με το Νόμο 4019/2011 θεσπίστηκε η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) με σκοπό την ανάπτυξη και την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Αρμόδια για το σχεδιασμό, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας είναι η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία .