Ακολουθεί λίστα με τα εργαστήρια επιχειρηματικότητας που έχει οργανώσει το Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ.  Το υλικό υποστήριξης που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση των ανοικτών εργαστηρίων επιχειρηματικότητας, έχει παραχθεί από στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων με σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων με πλευρές του επιχειρηματικού σχεδίου και μάλιστα με τρόπο προοδευτικό και κλιμακούμενο. Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια απευθύνονταν σε φοιτητές και αποφοίτους που δεν έχουν παρακολουθήσει σχετικά μαθήματα, ενώ η προσέγγιση του επιχειρηματικού σχεδίου γίνεται από μεμονωμένες διακριτές πλευρές (πχ οι χρηματοδοτικοί πίνακες, το marketing plan, το επιχειρηματικό σχέδιο συνολικά κλπ)

 

Εργαστήρια 2013 

Ημερομηνία: 20 Μαΐου 2013

Τίτλος: Το σχέδιο Παραγωγής / Λειτουργίας μιας μικρής επιχείρησης με απλά βήματα 

 Υλικό Εργαστηρίου     Παρουσίαση Εργαστηρίου     Έντυπα εφαρμογής περιπτώσεων μελέτης

Ημερομηνία: 12 Μαρτίου 2013

Τίτλος: Το σχέδιο Marketing μιας μικρής επιχείρησης με απλά βήματα 

 Υλικό Εργαστηρίου 

Ημερομηνία: 15 Ιανουαρίου 2013

Τίτλος: Η έρευνα αγοράς - Προσδιορισμός ταυτότητας προϊόντος/Υπηρεσίας - Xαρακτηριστικά οργάνωσης της επιχείρησης

 Υλικό Εργαστηρίου 

 

Εργαστήρια 2012 

 

Ημερομηνία: 30 Οκτωβρίου 2012 (επαναλήφθηκε στις 13/11/2012)

Τίτλος:  Το Επιχειρηματικό Σχέδιο με απλά βήματα

Υλικό Εργαστηρίου

 Ημερομηνία: 20 Μαρτίου 2012 (επαναλήφθηκε στις 27/3, 29/3, 17/5 και 31/5/2012)

Τίτλος:  Εκτίμηση της οικονομικής βιωσιμότητας ενός απλού επιχειρηματικού σχεδίου

Υλικό Εργαστηρίου      /     Ασκήσεις   

Ημερομηνία: 24 Ιανουαρίου 2012

Τίτλος:  Πρακτικές προσεγγίσεις της εκπόνησης του σχεδίου marketing της μικρής επιχείρησης

Υλικό Εργαστηρίου

  

 

Παλιότερα εργαστήρια

Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2008

Τίτλος:  Προετοιμασία απλών επιχειρηματικών σχεδίων

Υλικό εργαστηρίου

 

Ημερομηνία: 8 Απριλίου 2008

Τίτλος:  Πρακτική εφαρμογή της εκπόνησης του σχεδίου marketing μιας μικρής επιχείρησης

Υλικό εργαστηρίου

 

Ημερομηνία: 5 Μαρτίου 2008

Τίτλος:  Πρακτικές προσεγγίσεις της εκπόνησης του σχεδίου marketing μιας μικρής επιχείρησης

Υλικό εργαστηρίου

 

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2008

Τίτλος:  Προετοιμασία απλών επιχειρηματικών σχεδίων

Υλικό εργαστηρίου

 

Ημερομηνία: 29 Νοεμβρίου 2007

Τίτλος:  «Καινοτόμα πεδία εκδήλωσης της επιχειρηματικότητας: οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας»

Υλικό εργαστηρίου