Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Στις  συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που γνωρίζει όχι μόνο η χώρα αλλά ολόκληρη η ΕΕ, το παραγωγικό πρότυπο και οι συντεταγμένες του κλονίζονται σοβαρά ενώ  διέξοδοι αναζητούνται σε νέα πεδία με χαρακτηριστικά  οικονομικής και κοινωνικής καινοτομίας. Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί πυλώνα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα και απάντηση στα προβλήματα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στην Ελλάδα, η κοινωνική οικονομία συνολικά και η κοινωνική επιχειρηματικότητα αναγνωρίστηκαν μόλις το 2011 με το νόμο 4019/11, ο οποίος εδράζεται στην ευρωπαϊκή εμπειρία αλλά και στα επιτυχημένα παραδείγματα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης, οι οποίοι αποτελούν από το 1999 (με το άρθρο 12 του Νόμου 2716/1999 ) την πρώτη θεσμοθετημένη μορφή κοινωνικής επιχείρησης στην Ελλάδα.

Παρά τις αδυναμίες του, ο νόμος προσφέρει συγκεκριμένες δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβουλιών από ομάδες νέων επιστημόνων με καινοτόμες προτάσεις σε πεδία όπως η κοινωνική φροντίδα, η αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής, η ενέργεια και ο πολιτισμός. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, στηριζόμενες στη γνώση, το τοπικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την κοινωνική αλληλεγγύη, συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, μηχανικοί και άλλοι νέοι επιστήμονες βρίσκονται στην αφετηρία πρωτοβουλιών για τη δημιουργία επιχειρήσεων του κοινωνικού τομέα, καθώς  αναζητούν διέξοδο σε νέα πεδία και μορφές της επιχειρηματικής δημιουργικότητας, με χαρακτηριστικά  οικονομικής και κοινωνικής καινοτομίας και σε διακριτούς τομείς της οικονομίας

Ιστορικά, η κοινωνική οικονομία αναπτύχθηκε προκειμένου να υπάρξουν λύσεις και απαντήσεις σε προβλήματα και περιόδους σημαντικών κοινωνικών μεταβολών. Η ανάληψη, λοιπόν, επιχειρηματικής πρωτοβουλίας με κοινωνικά χαρακτηριστικά και η συμμετοχή στην κοινωνική οικονομία είναι υπόθεση των πολιτών. Ως εκ τούτου, οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι πρωτοβουλίες που τις χαρακτηρίζει ο κοινωνικός σκοπός, η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη και η δημοκρατική λειτουργία.

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συμφέροντος μέσα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους. Έχουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα και, άρα, μπορούν να ασκήσουν πληθώρα δραστηριοτήτων, γι' αυτό και αποτελούν επιλογή και προοπτική για αυξανόμενο αριθμό νέων επιστημόνων αλλά και για πλήθος κοινωνικών ομάδων.

Η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας. Όλες οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι λοιποί φορείς της κοινωνικής οικονομίας εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

Στο Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματά σας και να συζητήσουμε μαζί όλα τα βήματα ίδρυσης και λειτουργίας μιας κοινωνικής επιχείρησης.

Hμερίδα «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Επιχειρηματικότητα: πρόκληση για νέους επιστήμονες»

Ακολουθούν οι παρουσιάσεις από την ημερίδα «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Επιχειρηματικότητα: πρόκληση για νέους επιστήμονες» που διοργάνωσε το Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε) και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (IEKEM-TEE), την Τρίτη 9 Απριλίου 2013, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

 

«Υποστήριξη ανάπτυξης πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας από νέους μηχανικούς»

Εισηγητής: Αθανάσιος Κονταξής

παρουσίαση

 

«Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα»
Εισηγήτρια: Κυριακή Μιχελιουδάκη, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία

παρουσίαση

 

«Η πρόκληση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για νέους επιστήμονες»

Εισηγητής: Δημήτρης Χατζαντώνης, Δρ. Οικονομολόγος

παρουσίαση

 

«Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις: ένας άλλος τρόπος δημιουργίας, παραγωγής και επιχειρείν»
Εισηγητής: Δημήτρης Ζιώμας, Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου της Κοινωνικής Οικονομίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

παρουσίαση  

 

Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρεία Καρδίτσας
Εισηγητής: Βασίλης Μπέλλης, Χημικός Μηχανικός


παρουσίαση


ΚοιΣΠΕ  Δωδεκανήσου
Εισηγητής: Ανδρέας Γεωργίου, Πρόεδρος ΚοιΣΠΕ Δωδεκανήσου

παρουσίαση

 

«Υπηρεσίες ενθάρρυνσης και υποστήριξης επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ»
Εισηγητής: Αντώνης Πανουργιάς, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Γραφείου

παρουσίαση

 

Παραδείγματα κοινωνικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΟΙΣΠΕ Δωδεκαννήσου

ΚΟΙΣΠΕ Η ΕΙΚΟΝΑ

ΚΟΙΣΠΕ Κλίμαξ Plus

ΚΟΙΣΠΕ Φωκίδας

ΚΟΙΣΠΕ ΔΙΑΠΛΟΥΣ

ΚΟΙΣΠΕ ΕΥ ΖΗΝ

ΚΟΙΣΠΕ ΩΡΙΩΝ

ΚΟΙΣΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΟΙΣΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΟΙΣΠΕ ΡΟΤΑ

ΚΟΙΣΠΕ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΚΟΙΣΠΕ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ

ΚΟΙΣΠΕ ΦΑΡΟΣ

ΚΟΙΣΠΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ