Μελέτες

1) Μελέτη Επαγγελματικών Χαρακτηριστικών των Διπλωματούχων Μηχανικών του ΕΜΠ, 1998


2) Η Απορρόφηση των Μηχανικών του ΕΜΠ στην Αγορά Εργασίας, 2000 (σε συνεργασία με το ΕΒΕΟ και το ΕΙΕ) Α΄ Μέρος , Β΄ Μέρος


3) Έρευνα για την Απασχόληση των Διπλωματούχων Μηχανικών, 2006 (έκδοση του ΤΕΕ, οργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ, επιστημονική ευθύνη: ΕΒΕΟ)

4)  Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Αγορά Εργασίας: Έρευνα για την Ένταξη στην Αγορά Εργασίας και την Επαγγελματική Εξέλιξη των Νέων Αποφοίτων (1996-2001) του ΕΜΠ , 2007


5) Έρευνα για την Επαγγελματική Ένταξη των Αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ, 2008

6) Έρευνα για την Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Διαδρομή των Αποφοίτων της Περιόδου 1980-2004 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

7) Νέοι Απόφοιτοι ΕΜΠ και Αγορά Εργασίας: Έρευνα για την Ένταξη στην Αγορά Εργασίας και την Επαγγελματική Εξέλιξη των Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ (2002-2010), 2015      

Η Μελέτη 

Αποτελέσματα της Μελέτης ανά Σχολή

Συνοπτικά αποτελέσματα της Μελέτης (όπως παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της στις 19.10.2015) 


Οδηγοί


1) Συμβουλευτικός Οδηγός για τον Υποψήφιο Μηχανικό, 1997

2) Συμβουλευτικός Οδηγός, 1999 (έκδοση: Οριζόντια Δικτύωση Γραφείων Διασύνδεσης Ελληνικών ΑΕΙ, επιμέλεια ύλης:Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ)

3) Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2000

4) Ενημερωτικός Οδηγός για Μαθητές Λυκείου, 2001 (επιμέλεια έκδοσης: Συγκλητική Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών και Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ)

5) Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΜΠ, 2008 [ εξώφυλλο , σελ 1-19 (Εισαγωγή) , σελ. 20-105 (Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών) , σελ. 106-123 (Μονοτμηματικά Προδιδακτορικά Προγράμματα Σπουδών) , σελ 124-137 (Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οποία συμμετέχει το ΕΜΠ) ]

 


Σειρά "Επιχειρείν: Απλοί Οδηγοί"

 

1) Εκτίμηση της Οικονομικής Βιωσιμότητας ενός Απλού Επιχειρηματικού Σχεδίου, 2008

2) Απλές Οδηγίες για την Κατάρτιση Σχεδίου Marketing μιας Νέας Μικρής Επιχείρησης, 2008

3) Μεθοδολογία Κατάρτισης ενός Απλού Επιχειρηματικού Σχεδίου, 2008

4) Καινοτόμα Πεδία Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας: η Περίπτωση των Επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας, 2008

5) Πρακτικές Προσεγγίσεις της Εκπόνησης του Σχεδίου Marketing, 2008

 

 


Ενημερωτικά Φυλλάδια1) Γραφείο Διασύνδεσης: Ενημερωτικό Δελτίο, 1998

2) Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, 2004

3) Γραφείο Διασύνδεσης: Ενημερωτικό Δελτίο, 2005

4) Γραφείο Διασύνδεσης: Επιχειρείν, 2005

5) Γραφείο Διασύνδεσης: Συμβουλευτική, 2005

6) Νεοι Μηχανικοί: από το Πτυχίο στο Επάγγελμα, 2005

7) Οδηγός Επιβίωσης στο ΕΜΠ... για Πρωτοετείς και Λοιπούς Ενδιαφερομένους..., 2007